Support
SilaMediaHouse
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ABOUT US

วันที่: 11-10-2016

of nationwide radio program producing
and concessionaire experience
บริษัท ศิลามีเดียเฮ้าส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง ในปี 2540 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ทางด้านสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร (Power house of Communications)
ทางด้านสื่อวิทยุ (Radio Media) เราเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านผลิตและวางแผนสื่อวิทยุทั่วประเทศ มากว่า 19 ปี ด้วยทีมงานคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ที่รู้ลึกรู้จริง เรื่องวิทยุ ด้วยประสบการณ์การผลิตและจัดรายการ และความรู้ทางด้านพื้นที่ครอบคลุม ที่จะทำให้ท่านสามารถ เลือกคลื่นวิทยุได้อย่างครอบคลุมและได้ประโยชน์สูงสุด
ทางด้านงานออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative & Graphic design) เรามีบริการครบวงจรด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และการออกแบบ (Graphic design) ที่ตอบสนองการสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ระบบ Offset งานพิมพ์ระบบ Inkjet ทั้ง Indoor และ Outdoor รวมถึงงานติดตั้งสื่อนอกสถานที่ และอุปกรณ์งาน Display ทุกประเภท
ทางด้านงานการจัดกิจกรรม (Event Organizer) เราเชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานขาย และกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยผลงานกว่า 300 กิจกรรม ในห้วงเวลากว่า 19 ปี ไม่ว่าจะเป็นงาน Grand opening, Product Launching, Roadshow, Troop เป็นต้น
ทางด้านการวางแผนและซื้อสื่อ (Media Plan & Media Buy) เราเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนและซื้อสื่อทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทุกรูปแบบ เช่นสื่อบนรถไฟฟ้า สื่อ Outdoor, Bill Board รถแห่ รถสองแถว ฯลฯ สื่อท้องถิ่นทุกประเภท รวมทั้งบริการสื่อ Social Media
หลักคิดในการทำธุรกิจ (Business Philosophy) ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณามากว่า 19 ปี เรามีความพร้อม และยินดีที่จะบริการท่าน เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพันธมิตรที่จะช่วยเสริมสร้างธุรกิจของท่านให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป